Други / Вина от прясно грозде, включително обогатените с алкохол; гроздова мъст, различна от тази от № 2009.

Français 1

  • - - - - - - - - 2204298010 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - - 2204298090 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol