Други / Други огнеупорни керамични изделия (например реторти, тигели, муфели, форсунги, запушалки, стойки, чашки, тръби, защитни обвивки, пръчки), различни от тези от инфузорна силикатна пръст или от аналогична силикатна пръст.

  • - - 6903901000 80: Съдържащи тегловно повече от 25 %, но не повече от 50 % графит или други форми на въглерода или смес от тези продукти
  • - - 6903909000 80 (2/0) : Други