От други текстилни материали / Други килими и подови настилки от текстилни материали, дори конфекционирани.

Deutsch 14 Français 7 Nederlands 5 Polski 2

  • - - 5705008031 10: От сизал, от други текстилни влакна от рода Agave или от манилски коноп
  • - - - 5705008031 80: Ръчно изработени
  • - - - 5705008039 80: Други
  • - - 5705008091 10: Други
  • - - - 5705008091 80: Ръчно изработени
  • - - - 5705008099 80: Други