Други / Ремаркета и полуремаркета за всякакви превозни средства; други неавтомобилни превозни средства; техните части.

Deutsch 2

  • - - - 8716391000 80: Специално предназначени за превоз на силно радиоактивни материали (Евратом)
  • - - - 8716393000 10: Други
  • - - - - 8716393000 20: Нови
  • - - - - - 8716393000 80: Полуремаркета
  • - - - - - 8716395000 80: Други
  • - - - - 8716398000 80: Употребявани