От други текстилни материали / Други, без влас, неконфекционирани.

Français 1

  • - - - 5702509010 80: От юта или от други ликови текстилни материали от позиция   5303
  • - - - 5702509030 80: От сизал, от други влакна от рода Agave или от Манилски коноп
  • - - - 5702509090 80: Други