Други / Плосковалцовани продукти от желязо или от нелегирани стомани, с широчина, по-малка от 600 mm, неплакирани, нито покрити.

  • - - - 7211908010 10: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - - 7211908010 80: Само повърхностно обработени
  • - - - - 7211908020 80: Други
  • - - - 7211908090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm