Други / Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни.

  • - - - 2920907060 80: Бис(неопентилгликолато)дибор (CAS RN 201733-56-4)
  • - - - 2920907080 80: Бис(пинаколато)дибор (CAS|RN|73183-34-3)
  • - - - 2920907090 80: Други