Други / Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

Čeština 3 Dansk 6 Deutsch 30 English 25 Español 1 Suomi 7 Français 20 Italiano 1 Nederlands 2 Polski 2 Slovenčina 3 Slovenščina 1 Svenska 1

  • - - - 3507909010 80: Препарат от протеаза от Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) за употреба в производство на продукти на основата на човешки инсулин и инсулинови аналози
  • - - - 3507909020 80: Креатин амидинохидролаза (CAS RN 37340-58-2)
  • - - - 3507909030 80: Салицилат 1-монооксигеназен (CAS RN 9059-28-3) във воден разтвор с - концентрация на ензими 6,0 U/ml или повече, но непревишаваща 7,4 U/ml , - с тегловна концентрация на натриев азид (CAS RN 26628-22-8) не повече от 0,09 % и - със стойност на pH 6,5 или повече, но непревишаваща 8,5
  • - - - 3507909090 80: Други