Повърхностноактивни препарати / Други.

Čeština 1 Deutsch 18 English 1 Français 3 Nederlands 3 Polski 2 Română 1 Slovenščina 1

  • - - - 3402901010 80: Повърхностноактивнасмес от метилтри-(C8-C10)- алкиламониевихлориди
  • - - - 3402901020 80: Смес от натриев докузат (INN) и натриев бензоат
  • - - - 3402901030 80: Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на натриев докузат и етоксилиран 2,4,7,9-тетраметилдек-5-ин-4,7-диол (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)
  • - - - 3402901050 80: Повърхностноактивен препарат, състоящ се от смес на полисилоксан и поли(етилен гликол)
  • - - - 3402901060 80: Повърхностно активен препарат, съдържащ 2-етилхексилоксиметил оксиран
  • - - - 3402901070 80: Повърхностно активен препарат, съдържащ етоксилиран 2,4,7,9-тетраметил-5-декин-4,7-диол (CAS RN 9014-85-1)
  • - - - 3402901090 80 (0/2) : Други