Други / Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

Deutsch 15 English 13 Français 1 Latviešu 1 Português 1

  • - - - - 0305598540 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305598545 80: Тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - 0305598561 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aquabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - - 0305598564 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - 0305598565 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - 0305598567 80: Риби от вида Dicentrarchus labrax (лавраци)
  • - - - - 0305598570 80: Черна писия (Reinhardtius hippoglossoides) и тихоокеанска писия (Hippoglossus stenolepis)
  • - - - - 0305598590 80: Други