Други / Мекотели, дори без черупки, живи, пресни, охладени, замразени, сушени, осолени или в саламура; пушени мекотели, дори без черупки, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от мекотели, годни за консумация от човека.

  • - - - 0307790010 80: Пушени, дори без черупки, дори топло пушени, необработени по друг начин
  • - - - 0307790090 80: Други