Други / Меса и карантии, годни за консумация, осолени или в саламура, сушени или пушени; брашна и прахове, годни за консумация, от меса или карантии.

English 1

  • - - - - - - 0210195010 80: Бутове в саламура, в мехур или изкуствено черво
  • - - - - - - 0210195090 80: Други