Други офсетни печатарски машини и устройства.

  • - - - 8443131000 10: Захранвани с листове
  • - - - - 8443131000 80: Употребявани
  • - - - - 8443133100 10: Нови, работещи с листове с формат
  • - - - - - 8443133100 80: Непревишаващ 52 !x! 74 cm
  • - - - - - 8443133500 80: Превишаващ 52 !x! 74 cm, но непревишаващ 74 !x! 107 cm
  • - - - - - 8443133900 80: Превишаващ 74 !x! 107 cm
  • - - - 8443139000 80: Други