Други / Други тъкани / Памучни тъкани, съдържащи тегловно най-малко 85% памук, с тегло, непревишаващо 200 g/m$2.

Deutsch 1

  • - - - - 5208599011 10: Изработени на ръчен стан
  • - - - - - 5208599011 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5208599019 80: Други
  • - - - - 5208599091 10: Други
  • - - - - - 5208599091 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - - - 5208599099 80: Други