Други / Дъбени или "crust" кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от № 4114.

  • - - - 4107191000 80: От едър рогат добитък (включително биволските), с единична повърхност, непревишаваща 2,6 m$2
  • - - - 4107199000 80: Други