Други / От други пластмаси / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

Čeština 1 Deutsch 12 English 2 Français 4 Hrvatski 1 Polski 1

  • - - - - - 3920992835 80: Листове от полиетеримид на роли с: - дебелина 5 µmили повече, но непревишаваща 14 µm, - ширина 478 mmили повече, но непревишаваща 532 mm, - якост на опън 78 MРaили повече(определена съгласно JIS C-2318 за дебелина на фолиото от 50 µm), - удължаване до скъсване от 50 % и повече (определено съгласно JIS C-2318 за дебелина на фолиото от 50 µm), - температура на встъкляване (Tg) 226 °C, - температура на непрекъсната работа 180 °C (определена съгласно UL-746 B за дебелина на фолиото от 50 µm), - клас на възпламеняемост VTM-0 (определен съгласно UL 94 за дебелина на фолиото от 25 µm)
  • - - - - - 3920992840 80: Полимерно фолио, съставено от следните мономери: - Поли (тетраметилен етер гликол), - Bis (4-изоцианотоциклохексил) метан, - 1,4-Бутандиол или 1,3-Бутандиол, - с дебелина 0,25 mm или повече, но не повече от 5,0 mm, - релефно щампован с постоянен мотив от едната страна и  - покрит с отделящ се защитен лист
  • - - - - - 3920992845 80: Прозрачно полиуретаново фолио, метализирано от едната страна: - с блясъкпо-голям от 90 градуса, съгласно ASTM D2457 - покрито от метализираната страна с лепиленслой (свързван под въздействието на топлина) състоящ се от съполимер на полиетилен/полипропилен - покрито от другата страна със защитно фолио от поли(етилен терефталат) - с обща дебелина, превишаваща 204 µm, но непревишаваща 244 µm
  • - - - - - 3920992850 80: Термопластичен полиуретанов филм с дебелина от 250 μm или повече, но не повече от 350 μm, покрито с отстраним защитен филм от едната страна
  • - - - - - 3920992855 80: Термопластично фолио от екструдиран полиуретан: - несамозалепващо се - с цветови индекс жълто над 1,0, но не повече от 2,5 за 10 mm обща дебелина на поставени едно върху друго фолиа (определен по изпитвателния метод ASTM E 313-10), - със светлопропускливост повече от 87 % за 10mm обща дебелина на поставени едно върху друго фолиа (определен по изпитвателния метод ASTM D 1003-11), - с обща дебелина 0,38 mm или повече, но не повече от 7,6 mm, - с ширина 99 cm или повече, но не повече от 305 cm, от вида, използван при производството на ламинирани стъкла за защита
  • - - - - - 3920992865 80: Матирано термопластично полиуретаново фолио на рулони с: - широчина 1640 mm (± 10 mm), - степен на блясък 3,3 или повече, но не повече от 3,8 (определена по метод ASTM D2457), - грапавост 1,9 Ra или повече, но не повече от 2,8 Ra (определена по метода ISO 4287), - с дебелина, превишаваща 365 μm, но непревишаваща 760 μm, - твърдост от 90 (± 4) (определена по метод: Shore A (ASTM D2240)), - с удължение при скъсване 470 % (определено по метод  EN ISO 527)
  • - - - - - 3920992870 80: Листове на рулони, състоящи се от епоксидна смола, с проводникови свойства, съдържащи: - микросфери с метално покритие, дори и сплавени със злато, - залепващ се слой, - с предпазен слой от силикон или поли(етилентерефталат) от едната страна,  - с предпазен слой от поли(етилентерефталат) от другата страна, и - с ширина 5 cm или повече, но не повече от 100 cm, и - с дължина не повече от 2 000 m
  • - - - - - 3920992875 80: Термопластично полиуретаново фолио на рулони с: - с широчина, превишаваща 900 mm, но непревишаваща 1016 mm, - с матирана повърхност, - дебелина 0,43 mm (± 0,03 mm), - с удължение при скъсване 420 % или повече, но не повече от 520 %, - якост на опън 55 N/mm$2 (± 3) (определена по метод EN ISO 527) - твърдост от 90 (± 4) (определена по метод: Shore A [ASTM D2240]), - нагъната вътрешност (вълнообразно)  6,35 mm, - равнинност 0,025 mm
  • - - - - - 3920992890 80: Други