Други / Шевни игли, игли за плетене, куки, куки за низане, шила за бродерия и подобни артикули за ръчна употреба, от желязо или от стомана; безопасни игли и други игли за прикрепване (карфици) от желязо или от стомана, неупоменати, нито включени другаде.

  • - - 7319901000 80: Шевни игли, игли за кърпене или за бродиране
  • - - 7319909000 80: Други