Други / Канапи, въжета и дебели въжета, плетени или не, дори импрегнирани, промазани, покрити или обвити с каучук или с пластмаси.

  • - - - 5607491100 10: С линейна плътност, по-голяма от 50|000|dtex (5|g/m)
  • - - - - 5607491100 80: Плетени
  • - - - - 5607491900 80: Други
  • - - - 5607499000 80: С линейна плътност 50|000|dtex (5|g/m) или по-малка