Други / Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители.

  • - - - - 0811909520 80: Boysenberries (кръстоска между различни видове къпини и малини), замразени, без добавка на захар, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - 0811909530 80: Ананаси (Ananas comosus), на парчета, замразени
  • - - - - 0811909540 80: Плодове от шипка, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители
  • - - - - 0811909570 80: Плодове|от рода Vaccinium, неварени или варени във вода или на пара, замразени, без добавка на захар или други подсладители
  • - - - - 0811909590 80: Други

Плодов пулп от доматен плод арбол (tamarillo),…

Плодов пулп от доматен плод арбол (tamarillo), раздробен и смачкан, термично обработен с пара, пастьоризиран и замразен (-18 градуса Целзий), без прибавка на захар или други подсладители.

Използва се за направата на напитки с плодово съдържание и е представен в опаковки от 100 грама до 320 килограма.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура на ЕС и предвид допълнителна забележка 2 към глава 8 на КН, Общите разпоредби към Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ОБХС) за глава 8 на КН и ОБХС за позиция 0811, както и Общите разпоредби към Обяснителните бележки към КН за глава 8 (публ. в ОВ серия С, брой 214/4 от 30.6.2015 г.).

Съгласно разпоредбата на забележка 1, буква а) към глава 20 на КН, стоката не се класира в посочения в кл. 7 „Предполагаемо класиране“ от заявлението код от глава 20 „Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения“, тъй като предвид състава и начина на получаване представлява продукт, получен по методите от обхвата на глава 8 на КН.

Номер на:
BGBG/2017/000166.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2020-05-30.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ПАСТЬОРИЗИРАН БЕЗ ЗАХАР РАЗДРОБЕН

Плодов пулп от борохо (borojo, Alibertia…

Плодов пулп от борохо (borojo, Alibertia patinoi), раздробен и смачкан, термично обработен с пара, пастьоризиран и замразен (-18 градуса Целзий), без прибавка на захар или други подсладители.

Използва се за направата на напитки с плодово съдържание и е представен в опаковки от 100 грама до 320 килограма.

Номер на:
BGBG/2017/000165.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2020-05-30.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ ПАСТЬОРИЗИРАН БЕЗ ЗАХАР РАЗДРОБЕН

Плодов пулп от ананас, раздробен и смачкан,…

замразен; поставени в опаковки; ананас; пастьоризиран; без захар;…

Плодов пулп от ананас, раздробен и смачкан, термично обработен с пара, пастьоризиран и замразен (-18 градуса Целзий), без прибавка на захар или други подсладители.

Използва се за направата на напитки с плодово съдържание и е представен в опаковки от 100 грама до 320 килограма.

Мотиви за класиране: Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) на ЕС и предвид Общите разпоредби към Обяснителните бележки към Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките (ОБХС) за глава 8 на КН и ОБХС за позиция 0811, както и Общите разпоредби към Обяснителните бележки към КН за глава 8 (публ. в ОВ серия С, брой 214/4 от 30.6.2015 г.).

Съгласно разпоредбата на забележка 1, буква а) към глава 20 на КН, стоката не се класира в посочения в кл. 7 „Предполагаемо класиране“ от заявлението код от глава 20 „Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения“, тъй като предвид състава и начина на получаване представлява продукт, получен по методите от обхвата на глава 8 на КН.

Номер на:
BGBG/2017/000137.
Начална дата на валидност:
.
Крайна дата на валидност:
2020-05-03.

Национални ключови думи: ЗАМРАЗЕН ПОСТАВЕНИ В ОПАКОВКИ АНАНАС ПАСТЬОРИЗИРАН БЕЗ ЗАХАР РАЗДРОБЕН ЗА ЧОВЕШКА КОНСУМАЦИЯ