Други / Плодови сокове (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове, неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без прибавка на захар или други подсладители.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

 • - - - - - - - 2009893521 10: Сок от кайсии
 • - - - - - - - - 2009893521 20: Под формата на прах
 • - - - - - - - - - 2009893521 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893529 80: Друг
 • - - - - - - - - 2009893531 10: Други
 • - - - - - - - - - 2009893531 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893539 80: Друг
 • - - - - - - - 2009893541 10: Сок от сини (американски) боровинки
 • - - - - - - - - 2009893541 20: Под формата на прах
 • - - - - - - - - - 2009893541 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893545 80: Друг
 • - - - - - - - - 2009893547 10: Други
 • - - - - - - - - - 2009893547 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893549 80: Друг
 • - - - - - - - 2009893551 10: Други
 • - - - - - - - - 2009893551 20: Под формата на прах
 • - - - - - - - - - 2009893551 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893559 80: Друг
 • - - - - - - - - 2009893571 10: Други
 • - - - - - - - - - 2009893571 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
 • - - - - - - - - - 2009893579 80: Друг