Други / От полимери на етилена.

Deutsch 14 Français 2 Nederlands 2 Polski 3 Slovenščina 1

  • - - - - 3920108910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 3920108920 10: Други
  • - - - - - 3920108920 80: Фолио с дебелина, непревишаваща 0,20 mm от смес на полиетилен и съполимер на етилен с окт-1-ен, релефно щампован с правилни ромбоидални фигури, предназначен за покриване на двете страни на слой от невулканизиран каучук
  • - - - - - 3920108925 80: Залепващо фолио, състоящо се от основа от съполимер на етилен и винилацетат (EVA) с дебелина 70μm ли повече и акрилов лепящ слой с дебелина 5μm или повече, предназначен за шлифоване и/или нарязване на силициеви дискове
  • - - - - - 3920108930 80: Фолио от етиленвинилацетат (EVA), с: - изпъкнала релефна повърхност с релефно щамповани вълнообразни очертания, и - дебелина над 0,125 mm
  • - - - - - 3920108940 80: Многослоен лист с акрилно покритие и наслоен с полиетилен с висока плътност, с обща дебелина 0,8 mm или повече, но непревишаваща 1,2 mm
  • - - - - - 3920108990 80 (0/1) : Други