Други / Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали.

  • - - - 3920591000 80: Съполимер на акрилови и метакрилови естери, под формата на фолио, с дебелина, непревишаваща 150 микрометра
  • - - - 3920599000 80: Други