Други / Боядисани, лакирани или покрити с пластмаси.

Polski 3 Svenska 1

  • - - - 7210708011 10: Само повърхностно обработени или само изрязани във форма, различна от квадратна или правоъгълна
  • - - - - 7210708011 80: От нелегирана стомана, боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - 7210708019 80: Други
  • - - - 7210708091 10: Други
  • - - - - 7210708091 80: От нелегирана стомана, боядисани, лакирани или покрити с пластмаса поне от едната страна, с изключение на продуктите със завършващо покритие от цинков прах (богата на цинк боя с тегловно съдържание на цинк 70 % или повече), както и с изключение на продуктите със стоманен лист с метално покритие от хром или калай
  • - - - - 7210708099 80: Други