Други / Акрилови полимери в първични форми.

Dansk 1 Deutsch 62 English 24 Français 49 Magyar 1 Italiano 1 Nederlands 67 Polski 4

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна…

Стоката е подвижна, светлосиня, непрозрачна хомогенна течност с остър мирис. Същата се охарактеризира като водна емулсия на акрилов съполимер (акрилови полимери и малко количество стиренови съмономери) в първична форма.

Продуктът се използва върху крайпътни настилки, с цел контрол на запрашаването. По този начин се предотвратява водната и вятърната ерозия.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: КАТО ТЕЧНОСТ СЪПОЛИМЕР АКРИЛОВИ ПОЛИМЕРИ КАТО ПЪРВИЧНА ФОРМА