Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306191000 80: Речни раци
  • - - - 0306199000 80: Други