Други / Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705.

Deutsch 19 English 1 Español 1 Français 7 Polski 2

  • - - - 8708991000 80 (7/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8708999300 10: Други
  • - - - - 8708999300 80: От щамповани стомани
  • - - - - 8708999700 80 (9/1) : Други