Други / Части и принадлежности, изключително или главно предназначени за апаратите от № 8519 или 8521.

Čeština 1 Français 1 Nederlands 2 Polski 5

  • - - - - - 8522904910 80: Сглобки и части от сглобки, състоящи се от два или повече детайли или части сглобени заедно, за апаратите от подпозиции 8519 81 95 и 8519 89 90, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8522904920 80: За апарати за запис на звук във пилотските кабини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8522904930 80: Части и принадлежности за апарати за възпроизвеждане на музика и автоматични говорители, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - - 8522904950 80: Електронна сглобка за лазерна четяща глава на апарат за възпроизвеждане на компакт дискове, съставена от монтирани на обща подложка: - печатна схема, - фотодетектор, под формата на монолитна интегрална схема, в собствен корпус, - не повече от 3 конектора, - не повече от 1 транзистор, - не повече от 3 променливи и 4 фиксирани резистора, - не повече от 5 кондензатора
  • - - - - - 8522904960 80: Модул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер) (който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула) без възможности за обработка на сигнала, - микропроцесор, способен да приема съобщения от дистанционно управление и да управлява групата от микросхеми на тунера използван в производството на домашни системи за развлечение
  • - - - - - 8522904965 80: Подмодул, изпълнен върху печатна платка, включващ: - избирач на радиоканалите (тунер), който може да приема и декодира радиосигнали и да ги предава в рамките на модула, с декодер на сигнали, - радиочестотен приемник на сигнали за дистанционно управление, - инфрачервен предавател на сигнали за дистанционно управление, - генератор на сигнали, подавани към съединител SCART - датчик за състоянието на телевизора използван в производството на домашни системи за развлечение
  • - - - - - 8522904970 80: Сглобка, състояща се най-малко от гъвкава печатна схема, интегрална схема за управление на лазер и интегрална схема-сигнален преобразувател
  • - - - - - 8522904990 80: Други