Електронни сглобки / Други / Части, изключително или главно предназначени за уредите от № 8535, 8536 или 8537.

  • - - - - 8538909110 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8538909120 10: Други
  • - - - - - 8538909120 80: Вътрешна антена за система за заключване на вратите на автомобил, състояща се от: - антенен модул в пластмасов корпус, - свързващ кабел със щифтов съединител, - най-малко две монтажни скоби - с или без печатна платка, включваща интегрални схеми, диоди и транзистори от видовете, използвани при производството на стоки от № 8703
  • - - - - - 8538909189 80: Други