Други, от полиестери / Прежди от синтетични нишки (различни от шевните конци), непригодени за продажба на дребно, включително синтетичните монофиламенти с линейна плътност, по-малка от 67 dtex.

Deutsch 2 Français 5 Polski 1

  • - - - 5402470020 80: Двукомпонентна монофилна прежда с плътност не повече от 30 децитекса, състояща се от: - сърцевина от пилиетилентерефталат и - външен слой от съполимер от пилиетилентерефталат и полиетиленизофталат  използван в производството на филтърни тъкани
  • - - - 5402470090 80: Други