Други / Инициатори на реакции, ускорители на реакции и катализаторни препарати, неупоменати, нито включени другаде.

Deutsch 4

  • - - 3815901000 80: Катализатор, съдържащ етилтрифенилфосфониев ацетат, представен под формата на разтвор в метанол
  • - - 3815909000 80 (17/1) : Други