Други / Прибори и артикули от керамика за химически или други технически цели; корита, вани и подобни съдове за селското стопанство от керамика; гърнета и подобни съдове за транспорт или амбалаж, от керамика.

Čeština 6 Dansk 2 Deutsch 48 Español 1 Français 2 Nederlands 1

  • - - - 6909190020 80: Ролки или топчета от силициев нитрид (Si3N4)
  • - - - 6909190025 80: Керамични пропанти, съдържащ алуминиев оксид, силициев оксид и железен оксид
  • - - - 6909190030 80: Носители за катализатори, съставени от порести кордиеритни или мулитни керамични парчета, като общия обем не превишава 65 l, имащ, на всеки cm$2 от напречните сечения, не по-малко от един безкраен канал, който може да бъде отворен от двата края или затворен от единия край
  • - - - 6909190050 80: Изделия от керамика, направени от безкрайни нишки от керамични оксиди, съдържащи тегловно: - 2 % или повече диборен триоксид, - 28 % или по-малко силициев диоксид и - 60 % или повече диалуминиев триоксид
  • - - - 6909190060 80: Носители за катализатори, съставени от порести керамични парчета, комбинирани със силициев карбид и силиций, с твърдост по-малко от 9 по скалата на Моос, с общ обем непревишаващ 65 литра, имащ, на всеки cm$2 от повърхността на напречните сечения, един или повече затворени канали на задния край
  • - - - 6909190070 80: Подложки за катализатори или филтри, съставени от пореста керамика, изготвена главно от алуминиеви и титанови оксиди; с общ обем не повече от 65 литра и с поне един канал (отворен в единия или и в двата края) на cm$2 от напречното сечение
  • - - - 6909190090 80: Други