От петли и кокошки / Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв.

Deutsch 1 Español 1

  • - - - 1602321100 10: Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици
  • - - - - 1602321100 80: Без топлинна обработка
  • - - - - 1602321900 80: Други
  • - - - 1602323000 80: Съдържащи тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици
  • - - - 1602329000 80: Други