От пуйки / Други приготвени храни и консерви от месо, карантии или кръв.

  • - - - 1602311100 10: Съдържащи тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици
  • - - - - 1602311100 80: Съдържащи изключително месо от пуйки без топлинна обработка
  • - - - - 1602311900 80: Други
  • - - - 1602318000 80 (2/0) : Други