Други / Текстилни продукти и артикули за техническо приложение, посочени в забележка 7 на настоящата глава.

Čeština 2 Deutsch 25

  • - - 5911901000 80: От филц
  • - - 5911909100 10 (0/1) : Други
  • - - - 5911909100 80: Самозалепващи се кръгли тампони за полиране от видовете, използвани при производството на полупроводникови пластини (wafers)
  • - - - 5911909900 80 (3/0) : Други