Други / Снабдени с части за свързване.

Čeština 57 Dansk 41 Deutsch 215 English 4 Español 1 Suomi 4 Français 54 Magyar 25 Nederlands 75 Polski 71 Română 12 Slovenčina 1 Slovenščina 1 Svenska 22

  • - - - - 8544429010 80: Кабел за предаване на данни с преносен капацитет 600Mbit/s или повече с: - напрежение 1,25V(±0,25V), - монтирани в един или в двата края съединители, поне един от които съдържа щифтове със стъпка1mm, - външна екранировка, използван само за комуникация между електронни схеми за обработка на видеосигнали и течнокристални и плазмени дисплеи и дисплеи с органични течни кристали
  • - - - - 8544429020 80: Гъвкав кабел с изолация от поли(етилен терефталат)/поли(винил хлорид) с: - напрежение не по-високо от 60 V, - ток не по-голям от 1 А, - топлоустойчивост не по-висока от 105 °C - отделни проводници с дебелина не по-голяма от 0,1 mm (± 0,01 mm) и широчина не по-голяма от 0,8 mm (± 0,03 mm), - разстояние между жилата не повече от 0,5 mm и - стъпка (разстояние от осева линия на жило до осева линия на жило) не по-голяма от 1,25 mm
  • - - - - 8544429040 80: Кабелен сноп на кормилната уредба за работно напрежение 12 V, снабден със съединители от двете страни и с най-малко 3 пластмасовиприкрепващи скоби за монтиране към кормилната кутия на моторно превозно средство
  • - - - - 8544429050 80: Свързващ кабел с четири жила, съдържащ два женски съединителя, за предаване на цифрови сигнали от навигационни и аудио системи към USB букса, от вида, използван в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8544429065 80: Удължителен кабел с две жила, с два конектора, съдържащ най-малко: - гумен уплътнителен пръстен, - метална скоба за окачване от вид, предназначен за свързване на датчици за скорост на превозни средства при производството на превозни средства по глава 87
  • - - - - 8544429070 80: Електрически проводници: - за напрежение не повече от 80 V, - с дължина не повече от 120 cm, - снабдени с конектори, предназначени за използване при производството на слухови апарати, комплекти с принадлежности и процесори за реч
  • - - - - 8544429080 80: 12-жилен свързващ кабел с две части за свързване - за напрежение 5 V, - с дължина не повече от 300 mm, за използване в производството на стоки от глава 87
  • - - - - 8544429090 80 (0/3) : Други