Други, с дебелина 4,75 mm или повече.

Polski 1

  • - - - 7211140010 80: С широчина, превишаваща 500 mm
  • - - - 7211140090 80: С широчина, непревишаваща 500 mm