Други / Други изделия от керамика.

Deutsch 6 Suomi 2 Français 5 Polski 2 Svenska 1

  • - - 6914900010 80: Ръчно изработени, от обикновена глина
  • - - 6914900020 10: Други
  • - - - 6914900020 80: Изделия от керамика, направени от безкрайни нишки от керамични оксиди, съдържащи тегловно: - 2 % или повече диборен триоксид, - 28 % или по-малко силициев диоксид и - 60 % или повече диалуминиев триоксид
  • - - - 6914900030 80: Kерамични микросфери, прозрачни, получени от силициев диоксид и циркониев диоксид, с диаметър повече от 125 μm
  • - - - 6914900090 80: Други