Други / Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества.

  • - - 2205901000 80: С действително алкохолно съдържание по обем, непревишаващо 18 % vol
  • - - 2205909000 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18 % vol