Други / Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

  • - - - - 0305498010 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305498020 80: Риба-меч (Xiphias gladius)
  • - - - - 0305498035 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - 0305498040 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - 0305498050 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305498060 80: Тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - 0305498090 80: Други