Други / Синтетични монофиламенти с линейна плътност, равна или превишаваща 67 dtex, чието най-голямо напречно сечение не превишава 1 mm; ленти и подобни форми (например изкуствена слама) от синтетични текстилни материали, чиято видима широчина не превишава 5 mm.

Deutsch 4 Français 1

  • - - - 5404909020 80: Ленти от полиамид
  • - - - 5404909090 80: Други