Ягоди / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - 2008801100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008801100 20: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 9 %
 • - - - - 2008801100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - 2008801900 80: Други
 • - - - 2008803100 10: Други
 • - - - - 2008803100 80: С действително алкохолно съдържание по маса, непревишаващо 11,85 % mas
 • - - - - 2008803900 80: Други
 • - - 2008805000 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008805000 80 (2/0) : С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - 2008807000 80 (2/0) : С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - 2008809000 80 (2/0) : Без прибавка на захар