Други / Резервоари, варели, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за всякакви материали (с изключение на сгъстените или втечнени газове), от чугун, желязо или стомана, с вместимост, непревишаваща 300 l, без механични или термични устройства, дори с вътрешна или топлоизолационна облицовка.

Deutsch 2

  • - - - 7310291000 80: С дебелина на стените, по-малка от 0,5 mm
  • - - - 7310299000 80: С дебелина на стените, равна или по-голяма от 0,5 mm