Други / Редуцирвентили / Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове, включително редуцирвентили и термостатни вентили.

Čeština 3 Deutsch 12 Français 15 Magyar 2 Slovenščina 1

  • - - - - 8481109910 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - - 8481109990 80: Други