Плоски спирални пружини / Други.

Čeština 1 Română 1

  • - - - 7320901010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - 7320901091 10: Други
  • - - - - 7320901091 80: Плоска спирална пружина от закалена стомана, със следните характеристики: - дебелина равна или по-голяма от 2,67mm, но не по-голяма от 4,11mm, - ширина равна или по-голяма от 12,57mm, но не по-голяма от 16,01mm, - усукващ момент равен или по-голям от 18,05Nm, но не по-голям от 73,5Nm, - ъгъл на завъртане между нормалното състояние и номиналното напрегнато състояние на пружината равен или по-голям от 76°, но не по-голям от 218° за използване при производството на обтегачи за трансмисионни ремъци на двигатели с вътрешно горене
  • - - - - 7320901099 80: Други