Други / Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

  • - - - - 0305399010 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
  • - - - - 0305399020 80: Риби от вида Clupea ilisha, в саламура
  • - - - - 0305399030 80: Атлантически червен тон (Thunnus thynnus)
  • - - - - 0305399040 80: Тон от вида Thunnus obesus
  • - - - - 0305399050 80: Риба меч (Xiphias gladius)
  • - - - - 0305399060 80: Риби от вида Sparus aurata (кралски каракуди)
  • - - - - 0305399065 80: Гопа (Boops boops)
  • - - - - 0305399070 80: Морски каракуди от видовете Dentex dentex (зубани) и Pagellus spp. (пагели)
  • - - - - 0305399080 80: Европейски лаврак (Dicentrarchus labrax)
  • - - - - 0305399090 80: Други