Други / Риби замразени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0303591000 80 (2/0) : Аншоа (Engraulis spp.)
  • - - - 0303592100 10: Кауакауа (Euthynnus affinis)
  • - - - - 0303592100 80: Предназначени за промишлено производство на продуктите от № 1604
  • - - - - 0303592900 80: Други
  • - - - 0303599000 80: Други