От лен или от рами / От други текстилни материали.

  • - - - 6205901010 80: Ръчно печатани чрез "батик" метод
  • - - - 6205901090 80: Други