Компенсирани четвъртинки / Други необезкостени разфасовки.

  • - - - 0202201010 80: Висококачествено месо от животни от рода на едрия рогат добитък
  • - - - 0202201020 80: от бизон
  • - - - 0202201090 80: Други