Други / Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листове, непретърпели допълнителна преработка или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава.

  • - - - 4805191000 80: Тип "Wellenstoff"
  • - - - 4805199000 80: Други