Други / Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

 • - - - 0305790010 10: Сушени, дори осолени, но непушени
 • - - - - 0305790010 20: От вида Gadus morhua
 • - - - - - 0305790010 80: осолени
 • - - - - - 0305790015 80: неосолени
 • - - - - 0305790020 20: От вида Gadus ogac
 • - - - - - 0305790020 80: осолени
 • - - - - - 0305790025 80: неосолени
 • - - - - 0305790030 20: от вида Boreogadus saida (полярна треска)
 • - - - - - 0305790030 80: осолени
 • - - - - - 0305790035 80: неосолени
 • - - - - 0305790038 10: От вида Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790038 80: осолени
 • - - - - - 0305790039 80: неосолени
 • - - - - 0305790041 10: Други
 • - - - - - 0305790041 80: Аншуа (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790044 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790045 80: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790046 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790047 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790049 80: Други
 • - - - 0305790050 10: солена, но не сушена нито пушена, и в саламура
 • - - - - 0305790050 20: За преработка
 • - - - - - 0305790050 80: От вида Gadus morhua
 • - - - - - 0305790051 80: Аншуа (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790052 80: От вида Gadus ogac
 • - - - - - 0305790053 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790054 80: От вида Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790055 80: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790056 80: от вида Boreogadus saida (полярна треска)
 • - - - - - 0305790057 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790058 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790059 80: Други
 • - - - - 0305790060 10: Други
 • - - - - - 0305790060 80: От вида Gadus morhua
 • - - - - - 0305790061 80: Аншуа (Engraulis spp.)
 • - - - - - 0305790062 80: От вида Gadus ogac
 • - - - - - 0305790063 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - - - - 0305790064 80: от вида Boreogadus saida (полярна треска)
 • - - - - - 0305790065 80: Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - - - - 0305790069 80: От вида Gadus macrocephalus
 • - - - - - 0305790071 80: Атлантически писии (Hippoglossus hippoglossus)
 • - - - - - 0305790072 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - - 0305790079 80: Други
 • - - - 0305790091 10: Други
 • - - - - 0305790091 80: Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - - - 0305790099 80: Други